ใส่เสื้อสีอะไรดี? ที่ช่วยจะเสริมความมั่นใจและดูน่าดึงดูด

วันนี้คุณตื่นแต่เช้าเพราะมีนัดสำคัญ อาบน้ำ เปิดตู้เสื้อผ้า และก็ต้องหนักใจกับการเลือกว่าจะหยิบชุดไหนมาใส่ดี ชุดแบบไหนที่จะทำให้นัดสำคัญของคุณผ่านไปอย่างราบรื่น แล้วสีล่ะ? ควรเปิดตารางสีมงคลที่ควรจะใส่ในแต่ละวัน และจิ้มเลือกสีตามฤกษ์เหล่านั้นดีไหม?

• งานวิจัยจำนวนมากตั้งคำถามถึงสีของเสื้อผ้าที่มีผลต่อการรับรู้ของคนอื่นต่อตัวเราในเรื่องความดึงดูด แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ บางทีมันอาจจะส่งผลต่อจิตใจของเราในแง่ความมั่นใจในตัวเองด้วยเช่นกัน

• งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Evolutionary Psychology เมื่อปี 2010 มีผลลัพธ์ของความสงสัย 2 ข้อดังกล่าว…

• งานวิจัยแรกนำนักศึกษาผิวขาวในช่วงอายุ 18-22 ปี จำนวน 20 คน มาใส่เสื้อยืดที่มีสีแตกต่างกัน 6 สี ภายใต้แสงมาตรฐาน นั่นคือ น้ำเงิน เหลือง ดำ เขียว แดง ขาว และถ่ายรูปออกมา 60 รูป ซึ่งจะนำไปแรมดอมให้ผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามเพศตรงข้ามให้คะแนนเกี่ยวกับความน่าดึงดูด

• ผลก็คือ เมื่อผู้หญิงให้คะแนนผู้ชาย เสื้อสีแดง และดำ คือสีที่ถูกประเมินว่าน่าดึงดูดมากที่สุด ส่วนสีขาวนั้นต่ำที่สุด

• ผู้ทำงานวิจัยไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะความเป็นไปได้ในผลวิจัยแรกอาจแตกได้เป็น 2 ทาง คือ 1.สีแดงและดำก็แค่อาจดูดีเมื่ออยู่บนตัวคนใส่มากกว่าสีอื่น และ 2.สีแดงและดำอาจทำให้คนที่สวมใส่รู้สึกว่าตัวเองน่าดึงดูด และนั่นส่งผลต่อความมั่นใจที่จะแสดงออกมาทางสีหน้า (และส่งผลต่อการประเมินด้วย)

มันแสดงให้เห็นว่าสีแดงและขาวจะดูน่าดึงดูดกว่าบนตัวผู้ใส่ (อย่างน้อยก็คนผิวขาว) และ 2.มันก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่าส่วนหนึ่งของอิทธิพลของสีเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้สวมใส่เอง

• เพื่อทำให้ผลลัพธ์ชัดขึ้น นักวิจัยจึงทดสอบครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้กำหนดให้แบบทุกคนมีสีหน้าเหมือนกันเมื่อเปลี่ยนสีเสื้อแต่ละครั้ง ซึ่งผลลัพธ์ครั้งนี้ก็แตกต่างไปจากการศึกษาแรกเพียงเล็กน้อย คือ เมื่อผู้หญิงประเมินผู้ชาย สีแดงและดำยังน่าดึงดูดสูงสุด โดยมีสีเหลืองต่ำสุด—เช่นเดียวกับเมื่อผู้ชายประเมินผู้หญิง สีแดงและดำก็ยังสูงสุด โดยมีสีเหลืองและขาวต่ำสุด

• และเพื่อให้แน่ใจกว่านั้น นักวิจัยได้ทำการศึกษาสุดท้าย ด้วยการนำรูปถ่ายในการศึกษาแรกมาใช้อีกครั้ง โดยการนำสี่เหลี่ยมสีดำมาปิดทับสีเสื้อของทุกรูป ดังนั้น ผู้ประเมินจะได้ประเมินแค่สีหน้าของคนในรูปถ่ายเท่านั้น

เมื่อผู้สวมใส่ใส่สีที่น่าดึงดูดมากกว่า มันจะทำให้พวกเขารู้สึกมีความมั่นใจอย่างอัตโนมัติ  และนี่เองที่ทำให้พวกเขาดูน่าดึงดูดต่อเพศตรงข้าม

• ผลคือเมื่อผู้หญิงให้คะแนนผู้ชาย สีแดง ดำ น้ำเงิน และเขียว กลับถูกให้คะแนนความน่าดึงดูดในระดับเดียวกัน โดยมีสีเหลืองและขาวน้อยที่สุด ส่วนเมื่อผู้ชายให้คะแนนผู้หญิง เกือบทุกสีมีคะแนนในระดับเดียวกัน ยกเว้นสีขาว—ย้ำอีกครั้งว่าในการศึกษานี้ ผู้ประเมินมองไม่เห็นสีเสื้อที่คนในรูปใส่…

• เหล่านี้บอกอะไร 1.มันแสดงให้เห็นว่าสีแดงและขาวจะดูน่าดึงดูดกว่าบนตัวผู้ใส่ (อย่างน้อยก็คนผิวขาว) และ 2.มันก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่าส่วนหนึ่งของอิทธิพลของสีเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้สวมใส่เอง—เมื่อผู้สวมใส่ใส่สีที่น่าดึงดูดมากกว่า มันจะทำให้พวกเขารู้สึกมีความมั่นใจอย่างอัตโนมัติ (ซึ่งจะปรากฏขึ้นบนใบหน้า) และนี่เองที่ทำให้พวกเขาดูน่าดึงดูดต่อเพศตรงข้าม

อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเลือกเสื้อแบบไหน สีอะไร มันก็ขึ้นอยู่ที่ความมั่นใจของเราเอง

ILLUSTRATED BY JIDA LEEPAIBOON

Share Article

Leave a reply