ให้กลิ่นวานิลลาช่วยลดบุคลิกด้านลบในตัวเรา

กลิ่นที่ดีในบรรยากาศสามารถทำให้ผู้คนมองข้ามพฤติกรรมแย่ๆ ได้! นั่นคือบทสรุปจากการศึกษาในปี 2013 ชื่อ The sweet smell…of coldness: Vanilla and the warm–cold effect ที่ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลิ่นและการรับรู้ในเรื่องบุคลิกภาพของผู้คน

• วิธีการเบื้องต้นคือ การย้อนกลับไปสำรวจการวิจัยเก่าๆ ในช่วงยุค 40s ของ Solomon Asch ที่พบว่า คนที่ถูกอธิบายบุคลิกด้วยกลุ่มคำอย่าง ‘อบอุ่น’ (warm) มักถูกมองด้วยสายตาเชิงบวกมากกว่าผู้คนที่ถูกอธิบายด้วยคำคุณศัพท์อย่าง ‘เย็นชา’ ( cold)

• คำถามคือ กลิ่นสามารถส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ของเราต่อผู้อื่นได้หรือไม่? โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งไปที่การทดสอบเรื่องของความรู้สึกต่อ ‘ความ (กลิ่น) อบอุ่น’ และ ‘ความ (กลิ่น) เย็นชา’

• นักวิจัยเริ่มต้นจากการนำนักเรียน 26 คนมาทดสอบดมกลิ่นอันหลากหลาย เช่น เลมอน การบูร กาแฟ ช็อกโกแล็ต ลาเวนเดอร์ วานิลลา โดยให้พวกเขาประเมินว่า กลิ่นเหล่านี้ทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไร เช่น ถูกดึงดูด รู้สึกคุ้นเคย สัมผัสได้อย่างเด่นชัด รู้สึกทำให้เร้าร้อน โดยกลิ่นที่ได้คะแนนสูงที่สุดอย่าง ‘วานิลลา’ จะถูกนำไปทดสอบในการศึกษาขั้นถัดไป โดยนักเรียนอีก 119 คน

คนที่ถูกอธิบายบุคลิกด้วยคำว่า ‘อบอุ่น’ (warm) มักถูกมองด้วยสายตาเชิงบวกมากกว่าผู้คนที่ถูกอธิบายด้วยคำคุณศัพท์อย่าง ‘เย็นชา’

• ซึ่งพวกเขาต้องเลือกประเมินบุคลิกของอาสาสมัครที่เราจะเรียกว่า Mr.X ในที่นี้ ตามกลุ่มคำในลิสต์ที่ถูกแบ่งออกเป็นสองชุดอย่างจงใจ—นักเรียนครึ่งหนึ่งจะได้ ชุดคำอย่าง ‘มีไหวพริบ / มากฝีมือ / อุตสาหะ / มุ่งมั่น / ยืนอยู่บนความจริง / รอบคอบ / อบอุ่น’ และอีกครึ่งจะได้ชุดคำอย่าง ‘มีไหวพริบ / มากฝีมือ / อุตสาหะ / มุ่งมั่น / ยืนอยู่บนความจริง / รอบคอบ / เย็นชา’ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ชุดคำทั้งสอง มีความแตกต่าแค่คำว่า ‘อบอุ่น’ และ ‘เย็นชา’ เท่านั้น

• นักวิจัยทำการศึกษาในขั้นถัดไป โดยการสุ่มเพิ่มคำอธิบายบุคลิกของ Mr.X ด้วยชุดคำอย่าง ‘มีกลิ่นคล้ายวานิลลา’ ลงในบางลิสต์ และไม่เพิ่มเข้าไปในบางลิสต์ ซึ่งตอนนี้จะมีชุดคำที่แตกต่างกัน 4 แบบ นั่นคือ 1.อบอุ่น/วานิลลา 2.เย็นชา/วานิลลา 3.อบอุ่น ที่ไม่ได้ใส่ชุดคำอย่าง ‘มีกลิ่นคล้ายวานิลลา’เข้าไป และ 4.เย็นชา ที่ไม่ได้ใส่ชุดคำอย่าง ‘มีกลิ่นคล้ายวานิลลา’ เข้าไป—ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ว่าผู้เข้าร่วมทำการวิจัย จะถูกขอให้ประเมิน Mr.X ตามคุณลักษณะดังนี้ 1.มีสเน่ห์ 2.ใจกว้าง 3.ชอบเข้าสังคม 4.ขี้เล่น

เมื่อพวกเขาพูดว่า Mr.X ‘มีกลิ่นเหมือนวานิลลา’ Mr.X จะถูกประเมินว่า น่าคบหามากกว่าเวลาที่พวกเขาไม่ได้เพิ่มคำอธิบายดังกล่าวลงไป

• ย้อนกลับไปทบทวนผลงานวิจัยของ Asch อีกที…

• คนที่ถูกอธิบายบุคลิกด้วยคำว่า ‘อบอุ่น’ (warm) มักถูกมองด้วยสายตาเชิงบวกมากกว่าผู้คนที่ถูกอธิบายด้วยคำคุณศัพท์อย่าง ‘เย็นชา’ ( cold) อย่างมีนัยยะสำคัญ แต่สิ่งที่นักวิจัยกลุ่มนี้ค้นพบก็คือ เมื่อพวกเขาพูดว่า Mr.X ‘มีกลิ่นเหมือนวานิลลา’ Mr.X จะถูกประเมินว่า น่าคบหามากกว่าเวลาที่พวกเขาไม่ได้เพิ่มคำอธิบายดังกล่าวลงไป มากไปกว่านั้นแม้ Mr.X จะถูกอธิบายด้วยกลุ่มคำอย่าง ‘เย็นชา’ แต่ถ้าพวกเขาเพิ่มชุดคำอย่าง ‘มีกลิ่นเหมือนวานิลลา’ เข้าไปด้วย Mr.X ก็จะถูกประเมินว่าเป็นบุคคลที่ควรได้รับความนิยมมากกว่าในกลุ่มคำที่มีแค่คำว่า ‘เย็นชา’ อย่างเดียว

คล้ายกับว่ากลิ่นวานิลลาเป็นยาถอนพิษที่ช่วยแก้โรคเย็นชาได้ผล แม้บุคลิกด้านลบจะแค่ถูกลบออกไปด้วยกลิ่นชวนดมแค่กลิ่นหนึ่งก็ตาม

ILLUSTRATED BY NATTAPON KAIKEAW

Share Article

Leave a reply