เกมการ์ดของ (คณะ) ราษฎร วางประชาธิปไตยเต็มใบใส่การ์ดเกม

‘ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2485 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ’

ข้างต้นเป็นข้อความล้อมกรอบในหมุดทองเหลืองสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำของ ‘คณะราษฎร’ — ภายหลังการปฏิวัตินับไป 15 ปี ถือเป็น ‘ยุคทอง’ ของคณะราษฎร ที่นอกจากจะวางรากฐานทางการเมืองแล้ว ยังได้ส่งต่อแนวคิดและอุดมการณ์ดังปรากฏในงานศิลปะ สถาปัตยกรรม หรือสิ่งของต่างๆ ผลิตผลเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบใหม่ จนอาจเรียกได้ว่าสิ่งของเหล่านี้เป็น ‘สถาปัตยกรรมและศิลปะของคณะราษฎร’ ซึ่งตอนนี้มันก็ถูกบรรจุอยู่ในเกมการ์ดที่ออกแบบโดย Rabbithood Studio

• หนึ่งในสิ่งของที่เราคุ้นตากันดีคงหนีไม่พ้น ‘พานรัฐธรรมนูญ’ ที่มีรูปทรง 6 เหลี่ยมอันสอดคล้องกับ ‘หลัก 6 ประการของคณะราษฎร’ ที่ว่า… จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายของประเทศไว้ให้มั่นคง จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม่จะพยายามหางานให้ราษฎรทำโดยเต็มความสามารถ จะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดยาก จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการข้างต้น และจะต้องให้การศึกษาแก่ราษฎร

ผลิตผลเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองรูปแบบใหม่ จนอาจเรียกได้ว่าสิ่งของเหล่านี้เป็น ‘สถาปัตยกรรมและศิลปะของคณะราษฎร’

• หลัก 6 ประการข้างต้น จึงกลายมาเป็นหลักในการนำการปกครองของไทยในช่วง 15 ปีของคณะราษฎร ก่อนที่จะถูกปฏิวัติเพื่อยึดอำนาจอีกครั้งในการรัฐประหาร 2490

• แต่แทนที่จะจัดแสดงมรดกต่างๆ จากคณะราษฎรไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วรอวันให้คนมาเยี่ยมชม Waiting You Curator Lab Publishing ร่วมกับ Rabbithood Studio จึงออกแบบ ‘เกมการ์ดของ (คณะ) ราษฎร’ ที่รวบรวมเอาวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง 15 ปีแรกภายหลังจากการปฏิวัติ 2475 กว่า 50 ไอเท็ม มาแปลงเป็นการ์ดสีสดใสเพื่อทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์ที่อาจจะถูกลืมเลือนจนสูญหาย ให้เข้าถึงง่ายและไม่น่าเบื่อจนเกินนัก

• เกมการ์ดทั้ง 54 ใบในเซ็ต จึงบรรจุภาพวัตถุ สิ่งของ ศิลปะ หรือสถาปัตยกรรมอันเป็นของตกทอดมาจากคณะราษฎร โดยมีกติกาการเล่นง่ายๆ คือ ต้องเล่นเป็นคู่ เพราะเกมจะให้คนใดคนหนึ่งถือการ์ดไว้ตรงหัวใจ ที่สำคัญคือห้ามแอบมอง จากนั้นก็ให้คนตรงข้ามสแกน QR code บนการ์ดเพื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดของภาพที่ผู้เล่นคนแรกถืออยู่ เมื่อเข้าใจแล้วก็ให้ใบ้คำไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้เล่นที่ถือการ์ดจะทายถูกว่าในภาพคือสิ่งใด หรือหากตัดสินใจผ่านก็ต้องกล่าวว่า “ประชาธิปไตย” เพื่อเปลี่ยนไปยังการ์ดถัดไปเล่นทายสลับเรื่อยๆ กันไปจนการ์ดหมดถือเป็นอันจบขั้นตอนแสนง่ายของเกมนี้

อ๋อ ลืมบอกไป ที่ต้องถือการ์ดไว้ในระดับหัวใจแทนที่จะถือการ์ดไว้บนหัวแบบเกมทายคำทั่วไป ก็เพราะ heart-up game นี้ต้องการสื่อถึงความรักชาติอันยิ่งใหญ่นั่นเอง

ILLUSTRATED BY NATTAPON KAIKEAW

Share Article

Leave a reply