ฟอนต์ก็มีหัวใจ รู้จัก ‘Emotional Type’ ฟอนต์ที่บอกอารมณ์ได้

เคยรู้สึกไหม? ว่าตัวหนังสือช่างไม่มีน้ำเสียงเอาเสียเลย! —เครื่องมือที่เราสามารถใส่ ‘น้ำเสียง’ ลงไปประโยคได้ก็มีแค่เพียงเครื่องหมายวรรคตอนอย่าง ปรัศนี ? หรือ อัศเจรีย์ ! และในบางกรณีเส้นไข่ปลา… ก็อาจแสดงความรู้สึกได้เหมือนกัน หลายครั้งจึงต้องนั่งเลือกหาอีโมจิที่น่าจะเข้ากับสถานการณ์

• แต่เราสามารถทลายข้อจำกัดเหล่านั้นผ่านฟอนต์ได้แล้ว โปรเจ็กต์ ‘Emotional Type’ ของพร้อมพรรณ ศุขสุเมฆ นักศึกษาปริญญาโทสาขานิเทศศิลป์จาก The Basel School of Design ได้พยายามหาทางเลือกใหม่ๆ ในการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านตัวหนังสือนอกเหนือไปจากการใช้อีโมจิหรืออีโมติคอน

• รูปแบบของฟอนต์มาจากแนวคิดการใช้ ‘ความแหลมและความโค้งมน’ ในการแสดงออกถึงอารมณ์แง่ลบและบวก เจ้าของโปรเจ็กต์อธิบายว่า ลักษณะนี้คือตรงกลางระหว่างลายมือกับรูปแบบฟอนต์ ซึ่งความตั้งใจของโปรเจ็กต์นี้คือการสำรวจปัจจัยด้านภาพที่มีผลต่อการแสดงอารมณ์ และต่อยอดไปถึงการออกแบบฟอนต์เพื่อที่จะนำไปใช้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ Emotional Type ยังถือว่าอยู่ในกระบวนการทดลองอยู่ แต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนุก ในการแสดงออกถึงอารมณ์ผ่านรูปแบบของตัวอักษร หากใครสนใจสามารถเข้าไปลองเล่นกันดูได้ที่ http://emotionaltype.org

Share Article

Leave a reply