MAYDAY! เมื่อการออกแบบสามารถทำให้ขนส่งสาธารณะดีขึ้น!

ระบบขนส่งเป็นหัวใจที่ขับเคลื่อนความเป็นเมืองให้ลื่นไหล และคุณภาพชีวิตคนเมืองจะเฮลตี้แค่ไหนอาจวัดกันง่ายๆ ที่ระบบขนส่งสาธารณะที่จะช่วยเชื่อมต่อเราเข้ากับพื้นที่ต่างๆ ในเมือง

• คิดได้ดังนั้น กลุ่มคนผู้เชื่อมั่นในพลังสาธารณะจึงรวมตัวกันในนาม ‘MAYDAY!’ โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพผ่าน ‘กระบวนการมีส่วนร่วม’ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์คช็อปหรือแบบสอบถามเพื่อระดมความเห็นจากประชาชนผู้ใช้งานจริง แล้วแปรรูปความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานเชิงประจักษ์อย่าง ‘ป้ายรถเมล์’ ดีไซน์สบายตา ด้วยความเชื่อมั่นว่า อย่างน้อยถ้าขนส่งสาธารณะดี เข้าถึงคนทุกกลุ่มได้จริง ชีวิตคนเมืองก็จะดีตามไปด้วย

• ไม่ใช่แค่ผลิตป้ายรถเมล์ไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ในพื้นที่นำร่องย่านรัตนโกสินทร์เฉยๆ เพราะ MAYDAY! ขยับตัวเองไปทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น สำนักจราจรและขนส่ง หรือองค์กรจัดการความรู้อย่าง OKMD เพื่อออกแบบศาลารอรถเมล์ จัดทำข้อมูลแผนที่เส้นทางรถเมล์ควบคู่ไปกับองค์ความรู้สาธารณะที่อยากจะสื่อสารกับคนทั่วไป ที่สำคัญที่พวกเขากระจายขอบเขตของการทำงานออกไปตามพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น การพัฒนาระบบรถสองแถวในจังหวัดขอนแก่น อีกด้วย

• ตัวแทนจากทีม MAYDAY! เล่าให้ฟังว่า พวกเขาจะเริ่มต้นทำงานจากการรับฟังความคิดเห็นและการสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ใช้งานจริง จากนั้นจึงเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นมิตรต่อทั้งผู้ใช้งานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงค่อยทดลองทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปติดตั้งเพื่อสำรวจความเห็น และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดีขึ้นไปอีก

พวกเขาจะเริ่มต้นทำงานจากการรับฟังความคิดเห็นและการสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ใช้งานจริง จากนั้นจึงเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นมิตรต่อทั้งผู้ใช้งาน

• “MAYDAY! มาจากคำที่ใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เรามองว่าการเดินทางในบ้านเราตอนนี้เองก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นกัน นัยหนึ่งคำว่า ‘MAY’ ก็พ้องเสียงกับ ‘เมล์’ คำว่า ‘เมล์เดย์’ ของเราจึงหมายถึงวันที่ขนส่งสาธารณะทำงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ” ตัวแทนจากกลุ่ม MAYDAY! เสริม

MAYDAY ในที่นึ้จึงไม่ใช่การร้องขอความช่วยเหลือจากใคร แต่หมายถึง รวมกันเราทำขนส่งสาธารณะให้ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นพลังจากภาครัฐ เอกชน และคนธรรมดาทั่วไปที่ต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างเราๆ ท่านๆ นั่นเอง

Share Article

Leave a reply