เข้าถึงศิลปะการแสดงสดผ่านการพูดคุยกับกลุ่ม Open Source

คุ้นเคยกับ ‘ศิลปะการแสดงสด’ ไหม หลายคนอาจเคยได้ยิน หลายคนอาจเคยรับชม แต่เชื่อว่ามีคนอีกมากที่ไม่รู้จักศิลปะแขนงนี้ ศิลปะการแสดงสด (Performance Art) ไม่ใช่ศิลปะการแสดง (Performing Art) มันไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เฉพาะอย่างโรงละครหรือเวที ไม่ต้องมีบท หรือแม้แต่สคริปต์ มันสามารถเกิดขึ้นในพื้นที่ใดก็ได้ ริมถนน ใต้สะพาน หรือลานกว้างสักแห่ง เพราะหัวใจของการแสดงศิลปะการแสดงสดคือการแสดงออกมา ณ ขณะนั้น ผ่านทวงท่าของร่างกายหรือการ ‘เล่น’ กับอุปกรณ์

• กลุ่ม Open Source คือเหล่าศิลปินที่รักในการทำงานศิลปะการแสดงสด นำโดย บอน-ณัฐพล ชัยวรวัฒน์ จัดตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ หนึ่ง—ต้องการที่จะทำให้คนเข้าถึงศิลปะได้ง่ายขึ้น ผ่านการทำงานศิลปะและพูดคุย สอง—คือเพื่อเก็บบันทึกความเป็นไปของการแสดงและบทสนทนา เพื่อนำไปสร้างเป็นข้อมูลเชิงวิชาการ

• การแสดงสดของกลุ่ม Open Source แตกต่างจากศิลปะการแสดงสดทั่วไป โดยจะมีโครงสร้างหลักๆ อยู่ 2 ส่วน คือการแสดงและการเสวนาโต๊ะกลม ในส่วนแรกเป็นการแสดงที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักแสดงและพื้นที่โดยไม่มีบทหรือสคริปต์เลย นับเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของศิลปินพอสมควร ในส่วนของการเสวนานั้นจะเป็นการพูดคุยกันระหว่างศิลปินผู้แสดงกับผู้ชม เป็นการล้อมวงคุยกันง่ายๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกและความคิดเห็นหลังจากการแสดง

• หากชอบการตีความ ศิลปะการแสดงสดคือหนึ่งในศิลปะแขนงที่เปิดกว้างมากที่สุด บอน เล่าให้ฟังว่า “ศิลปะการแสดงสดทำให้คนดูได้ย้อนกลับเข้าไปในห้วงความคิดของตัวเอง แล้วใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์สิ่งที่ได้ชม เพราะด้วยความหลากหลายของมนุษย์ มันไม่มีทางที่ทุกคนจะเข้าใจตรงกัน นั่นคือเสน่ห์ของศิลปะการแสดงสด”

Photo: จักรกฤช งามเจริญ, วัชรภัทร คงขาว, ปริน ชัยวรวัฒน์

Share Article

Leave a reply