ทะเลสวยด้วยขยะ? โปรเจ็กต์งานศิลปะที่ตั้งคำถามต่อขยะในสิ่งแวดล้อม

หลอดพลาสติก ฝาขวดน้ำ เศษพลาสติก สวยงามได้ไหม? ศิลปินจากฮังการี Balazs Csizik ได้สร้างศิลปะแบบจัดวางจากเศษขยะที่อยู่ในท้องทะเล

งานศิลปะที่ใช้การจัดวางแบบรูปทรงเรขาคณิต หรือ Geometric ที่ Csizik ได้ใช้ในงานชุดนี้ โดยใช้ เส้นตรง วงกลม หรือ สี่เหลี่ยม มีที่มาจากขบวนการศิลปะ ‘Russian Suprematism’ ที่มีรูปแบบการใช้รูปทรงผสมผสานกับการจัดวางสี เพื่อให้เกิดสุนทรียะบางอย่าง

ทว่างานของ Csizik นอกจากจะมีความตั้งใจสร้างสุนทรียะเหล่านั้นแล้ว ยังเป็นการตั้งคำถามและเสียดสีสุนทรียะที่เกิดขึ้นอีกชั้นหนึ่งด้วย “ผมสร้างงานชุดนี้ จากความรู้สึกผิดที่เห็นความสวยงามของเหล่าเศษซากพลาสติกเหล่านี้” Csizik เล่าถึงที่มาของงานของเขา

Csizik หวังให้งานของเขาออกไปสู่สาธารณะและสร้างความตระหนักในเรื่องการใช้พลาสติก รวมถึงการรั่วไหลของมันออกสู่ธรรมชาติ เขาพยายามท้าทายหนึ่งในปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ นั่นคือการลดการสร้างมลภาวะแก่มหาสมุทร

Share Article

Leave a reply