เมื่อศิลปินยุคใหม่เขียนอัลกอริทึมให้ ‘หุ่นยนต์’ แกะสลักรูปปั้นยุคคลาสสิค

“ผมว่าเส้นที่แบ่งระหว่างโลกทางกายภาพกับโลกดิจิทัลมันเลือนลางมากขึ้น” Davide Quayola ศิลปินผู้ชื่นชอบการผสมผสานระหว่างงานศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กล่าวถึงโลกยุคปัจจุบัน “มันเลยเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจ ในการทดลองหลายๆ อย่าง”

ผลงานชิ้นล่าสุดของ Quayola มีชื่อว่า ‘Laocoon’ เป็นผลงานประติมากรรมที่เขาได้เลียนรูปแบบมาจากงานยุคคลาสสิกอย่าง ‘Laocoon and his Sons’ แต่แทนที่เขาจะลงมือลงแรงไปกับการใช้สิ่วค่อยๆ ตอกให้เป็นรูปร่าง เขากลับใช้การสร้างอัลกอริทึมในคอมพิวเตอร์ และยกหน้าที่การแกะสลักให้กับ ‘หุ่นยนต์’

ลายเซ็นต์ในงานของ Quayola หลายชิ้น คือเรื่องของการนำเสนอ ‘กระบวนการ’ มากไปกว่าตัวผลลัพธ์ของงาน เขานิยมใช้โค้ดและอัลกอริทึมในการสร้างงานของเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ วิดีโอ หรือล่าสุดกับงานประติมากรรม

“มันน่าสนใจมากนะ ที่ระบบอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์สามารถสร้างมุมมองใหม่ๆ ให้กับงานที่มีความคล้ายคลึงกัน” เขาพูดถึงงานประติมากรรมของเขาที่เป็นการบุกเบิกความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของการดูงานศิลปะ

Share Article

Leave a reply