สีแบบไหนให้ความรู้สึกอย่างไร’ จิตวิทยาการเลือกใช้สีเพื่อเติมเต็มภาพจำของแบรนด์โลโก้