จะเป็นอย่างไร ถ้าเหล่าศิลปินดังผู้ล่วงลับมีตราสัญลักษณ์แบบโมเดิร์นๆ เป็นของตัวเอง