เหนื่อยนัก.. พักที่รากไม้ เก้าอี้ดีไซน์ล้ำที่ทำให้สวนสาธารณะน่านั่งเล่นกว่าเคยเป็น

แทนที่จะปล่อยพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นหญ้าเขียวๆ เปิดรอให้คนเข้ามาใช้บริการแบบโล่งๆ เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับพื้นที่สาธารณะมากขึ้น

Yong Ju Lee จึงผุดโปรเจ็กต์เป็น installation art ชื่อ Root Bench เป็นที่นั่งอเนกประสงค์และเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อน โดยการติดตั้งพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายใหม่นี้มีขนาดจากเส้นผ่าศูนย์กลางราว 100 ฟุต ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของสวนสาธารณะ

พื้นที่ที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะมากขึ้นแบ่งการใช้งานออกเป็น 3 ระดับ ทั้งการเป็นที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับผู้ใหญ่ และเป็นโต๊ะสำหรับการปิคนิคทั่วไป พื้นที่นี้จึงเปิดรับต่อคนทุกเพศทุกวัย

มันได้ทำหน้าที่เป็นจุดดึงดูดให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา หรือคนในย่านออกมาใช้พื้นที่สาธารณะมากขึ้น และการที่ผู้คนออกมาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สาธารณะนี้เองที่จะยิ่งส่งเสริมให้ย่านหรือเมืองเกิดการพัฒนาเพื่อผู้ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยภายใน ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเท่านั้น

Share Article

Leave a reply