ให้ ‘คอนเซ็ปต์’ ออกแบบดนตรี วิธีทำเพลงแบบ ‘เดอะ ชราภาพ’

‘คอนเซ็ปต์คืออะไร?’ คำถามที่ได้ยินกันบ่อยๆ เวลาทำงาน แล้วจริงๆ การทำงานจำเป็นต้องมีคอนเซปต์ไหม? หนึ่งในคน (หรือหลายคน) ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ น่าจะเป็น The Charapaabs วงดนตรีที่ใช้ ‘คอนเซ็ปต์’ ในการออกแบบการทำงาน

ไม่ใช่วงคนแก่และไม่ได้มีนักร้องนำประจำวง แต่พวกเขาคือคนเบื้องหลังที่สร้าง ‘คอนเซ็ปต์ แบนด์’ นี้ขึ้นมา เราเลยลองนั่งคุยกับเขาเรื่องคอนเซ็ปต์ ทั้งในการทำดนตรีและวิธีคิดเกี่ยวกับการสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมา

Share Article

Leave a reply