Ai Wei Wei ออกแบบธง ’ลายฝ่าเท้า’ ฉลอง 70 ปีสิทธิมนุษยชน

เป็นเวลากว่า 70 ปีแล้ว ที่เรามีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่หลายๆ พื้นที่บนโลก ก็ไม่ได้เปี่ยมไปด้วยสิทธิเท่าไรนัก ‘สิทธิมนุษยชน’ จึงเป็นประเด็นร่วมสมัย ที่ศิลปิน นักเคลื่อนไหว และสื่อมวลชน ได้พยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ในโอกาสที่ปฏิญญาสากลฉบับนี้มีอายุครบ 70 ปี Ai Weiwei ศิลปินนักเคลื่อนไหวจากประเทศจีน ได้อออกแบบธงขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนในการเผยแพร่แนวคิดสิทธิมนุษยชน และสร้างความตระหนักเหล่านี้ให้กับผู้คนทั่วโลก โดยธงผืนนี้มีสีฟ้าอ่อน และใส่ลาย ’ฝ่าเท้า’ ที่สร้างจากจุดสีขาวเล็กๆ ไว้ตรงกลาง

“รอยเท้าคือสัญลักษณ์ของผู้คนที่พลัดถิ่น” Ai อธิบายถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบ ซึ่งเขาได้รับมาจากครั้งที่ได้ไปพบปะกับผู้อพยพชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศ เขาสนใจในเรื่องของปัญหาผู้ลี้ภัย-ผู้อพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นหลักๆ ด้านสิทธิมนุษยชนในยุคสมัยของเรา

Share Article

Leave a reply