Drawing Effect การวาดทำให้เราจำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าการจดบันทึก

เวลาท่องศัพท์ อ่านหนังสือสอบ หรืออ่านอะไรก็ตามแล้วอยาก ‘จำ’ ให้ได้ คุณใช้วิธีไหน? บางคนจดลงกระดาษ หรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีพูดซ้ำๆๆ แต่มีงานวิจัยบอกว่า ‘การวาด’ คือเครื่องมือที่ทำให้คนเราจดจำที่ดีที่สุด (ดีกว่าจดเป็นตัวอักษรเสียอีก!)

 

Myra Fernandes และทีมงานจาก University of Waterloo ได้ลองทดสอบเวทมนตร์ของการวาด ด้วยการทดลองตั้งทฤษฎีที่ชื่อว่า ‘Drawing Effect’ ขึ้นมา แล้วให้กลุ่มตัวอย่างลองวาดภาพง่ายๆ เร็วๆ ของคำศัพท์ต่างๆ เช่น คำว่ารถยนต์ (Car) หรือลูกแพร์ (Pear) ซึ่งพวกเขาพบว่า การให้เวลาประมาณ 4 วินาทีในการวาดนั้น สามารถกระตุ้นจินตนาการหรือภาพจำที่บุคคลนั้นๆ มีต่อคำศัพท์หรือข้อความหนึ่งๆ ได้

การทดลองไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะคณะวิจัยต้องการจะพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าวผ่านการสังเกตการทำงานของสมอง ขณะที่ผู้ร่วมทดลองกำลังดึงขุมความจำเหล่านั้นออกมาวาดภาพตามชุดคำศัพท์ที่กำหนดไว้ ซึ่งงานวิจัยพบว่า กลุ่มคนที่วาดภาพนั้นมีแนวโน้มจะจดจำความหมาย ความเข้าใจ หรือภาพแทนของสิ่งนั้นๆ ได้มากกว่าคนที่จดบันทึกทุกอย่างลงสมุด (และไม่ค่อยได้กลับไปอ่านมันเท่าไหร่)

นั่นเพราะเวลาเราบันทึกทุกอย่างเป็นตัวหนังสือ เมื่อมีเหตุให้ต้องย้อนกลับมาอ่านหรือต้องใช้ความรู้นั้นๆ ในการทำงาน เรามักจะมีความสามารถต่ำลงในการบรรยายหรืออธิบายสิ่งนั้นๆ ออกมาเป็นรูปธรรม แต่การบันทึกเป็นภาพนั้นจะช่วยสร้างภาพจำที่แน่นอนบางอย่างให้กับเราโดยที่ไม่ต้องสรรหาคำบรรยายมาจำกัดความมันมากนัก

ทีมวิจัยยังพบว่า สมองส่วนที่ใช้จดจำของเรานั้น จะเข้ากันได้ดีกับข้อมูลที่ถูกถอดรหัสมาแล้ว ซึ่งหมายความว่าข้อมูลนั้นๆ ต้องสำเร็จรูปหรืออยู่ในรูปแบบที่จดจำง่าย ไม่ใช่ข้อมูลตัวอักษรที่เราต้องเอามานั่งจินตนาการอีกที

 

ต่อไปนี้ จะจดเลกเชอร์ โน้ตสั้นๆ จากการประชุม หรือข้อมูลที่น่าสนใจอะไร ลองเชื่อมกลุ่มคำคีย์เวิร์ดทั้งหลายมาแปลงเป็นภาพหรือทำ mind mapping เพื่อช่วยให้เราเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้นดูก็ดีนะ

ILLUSTRATED BY NATTAPON KAIKEAW

Share Article

Leave a reply