เดินได้เดินดี ‘Go Jauntly’ แอพฯ ที่ชวนชาวลอนดอนให้ออกเดินเท้ามากขึ้น

เจอรถติดแทบทุกเช้า บางทีก็คิดอยากเดินเท้าไปทำงานได้บ้าง

แม้จะดูเป็นความหวังอันห่างไกลสำหรับชาวบางกอก แต่ที่อังกฤษ Transport for London (TfL) หน่วยงานที่ดูแลการคมนาคมทุกภาคส่วนของเมืองลอนดอน ได้ร่วมมือกับสตูดิโออย่าง Furthermore พัฒนาแอพพลิเคชัน ‘Go Jauntly’ ซึ่งจัดหาข้อมูลแผนที่การเดินเท้าในลอนดอน เพื่อให้ลอนดอนเนอร์ทั้งหลายสามารถใช้การเดินเท้าในชีวิตประจำวันมากขึ้น

แอพฯ นี้ยังมีข้อมูลที่เชื่อมโยงการเดินทางรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น จุดยืมจักรยานใกล้เคียง สถานีรถไฟ หรือมีเส้นทางต่างๆ ให้เลือกพิชิต ทั้งพื้นที่สีเขียว เส้นทางสายกิน หรือเดินตามรอยวรรณกรรมสักเรื่องที่มีฉากหลังอยู่ในลอนดอน นอกจากนั้นแอพฯ ยังคำนวณเวลาที่จะใช้เดิน หรือแม้กระทั่งบอกระดับมลภาวะในพื้นที่ที่คุณเดินผ่านให้ด้วย

ความหวังสูงสุดของ TfL ก็คือการโปรโมต ‘active lifestyle’ และช่วยลดมลภาวะที่จะมาจากการเดินทางรูปแบบอื่นๆ ในทางอ้อมอีกด้วย

Share Article

Leave a reply