ถูก ดี ใส่ใจวิถีชุมชน โปรเจ็กต์แปลงโฉมบ้านเอื้ออาทรในชนบทจีนที่น่าศึกษา

แม้ว่าจีนจะเป็นหนึ่งในผู้นำเศรษฐกิจโลก แต่นโยบายการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก็มักมุ่งเน้นเงินทุนไปที่เมืองใหญ่ จนในที่สุดก็เกิดการอพยพของคนหนุ่มสาวชาวชนบทเข้าเมือง และเกิดเป็นปรากฏการณ์ละทิ้งบ้านเกิดของตนไปเรื่อยๆ จนเกิดความเงียบเหงาและเก่าโทรมของบ้านเรือนในชนบท

 

เมื่อไม่อาจปล่อยให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำเพิ่มสูงไปมากกว่านี้ สตูดิโออย่าง Gad Line+ จึงมาพร้อมกับแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้กับเมืองนำร่องอย่าง ‘หางโจว’ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชนบทให้สูงขึ้น อย่างน้อยทำให้บ้านเรือนที่ทรุดโทรมและไม่เอื้อต่อสุขลักษณะอันดีให้กลับมามีชีวิตชีวาและอยู่อาศัยได้จริงก็ยังดี

แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะนอกจากจะต้องออกแบบโดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมของหมู่บ้านและวิถีชนบทมากแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความคงทน มีคุณภาพมาตรฐาน แต่ยังอยู่ในราคาที่ประหยัดด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องน่ายินดีสำหรับโปรเจ็กต์นี้ก็คือ พวกเขาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลท้องถิ่นอย่างเต็มที่ จนได้เริ่มก่อสรา้งโครงการนำร่องได้สำเร็จในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตฟู่หยาง ซึ่งอยู่ใกล้กันกับเมืองหางโจว

นอกจากจะนำวัสดุหาง่ายในท้องถิ่นมาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างแล้ว สถาปนิกเองก็ได้ออกแบบเพื่อเก็บโครงสร้างของบ้านที่คงอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนไว้ ไม่ว่าจะเป็นการทำหลังคาแบบลาดเอียงสองฝั่ง การมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง และการออกแบบบ้านให้เป็นกลุ่มๆ อยู่ติดกัน

โดยกลุ่มบ้านหนึ่งกลุ่มจะประกอบไปด้วยบ้าน 6 หลัง ที่จะมีพื้นที่ตรงกลางไว้เป็น sharing space ให้ผู้อยู่อาศัยได้ออกมาใช้ชีวิตตามแบบ collective living เหมือนอย่างขนบดั้งเดิมของชาวชนบทจีน ไม่เพียงแค่นั้น การออกแบบบ้านในครั้งนี้ยังใช้หลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นการคำนวณทิศทางลม การระบายอากาศ หรือการระบายน้ำได้อย่างดีในฤดูฝน

นอกจากราคาค่าก่อสร้างบ้านทั้ง 50 หลังนี้จะตกอยู่ที่ราว 98 ล้านบาท ที่คำนวณแล้วอยู่ที่ตารางเมตรละ 6,100 บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำกว่าราคามาตรฐานของการก่อสร้างทั่วไป งานออกแบบบ้านที่ใส่ใจวิถีชีวิตชุมชนและอยู่อาศัยได้จริงนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Dezeen Awards ปี 2018 ในหมวดสถาปัตยกรรมด้วย

Share Article

Leave a reply