ทักษะที่จะทำให้คุณเป็นที่ต้องการขององค์กรในปี 2019 จากฐานข้อมูลของ LinkedIn

ตั้งแต่เริ่มต้นปี หลายคนมีความตั้งใจว่าปีนี้อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง แต่ถ้ายังไม่มีเป้าหรือยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอัพสกิลอะไร LinkedIn แพลตฟอร์มที่รวมตำแหน่งงานและประวัติคนทำงานไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้ทำการวิเคราะห์งานนับแสนตำแหน่งที่โพสต์ลงบนแพลตฟอร์มเมื่อปีที่ผ่านมา และพบว่านี่คือ ‘ทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุด’ ในช่วงปีนี้

 

เริ่มที่ ‘Soft Skills’  ทักษะด้านอารมณ์และการอยู่ในสังคมนี่เป็นอะไรที่เรียนรู้ครั้งเดียวแล้วใช้ได้ยาวๆ แถมเหมาะมากๆ สำหรับยุคที่หุ่นยนต์และ AI เข้ามามีบทบาทในการทำงานของมนุษย์ (เพราะทำไม่ได้) ส่วน 5 Soft Skills ที่องค์กรต้องการมากที่สุดคือ

 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 2. ความสามารถในการโน้มน้าวชักจูง (Persuasion)
 3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
 4. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
 5. การจัดการเวลา (Time Management)

 

ส่วน ‘Hard Skills’ หรือทักษะเชิงความรู้ความเชี่ยวชาญที่องค์กรต้องการ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการใช้งานบนโลกดิจิทัล ทั้งในเชิงเทคนิคและในแง่การออกแบบประสบการณ์ รวมถึงยังมีทักษะเดิมที่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ให้เหมาะกับโลกดิจิทัลด้วย ซึ่งได้แก่

 1. การจัดการ Cloud Computing
 2. ความเข้าใจและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์
 3. การวิเคราะห์เชิงเหตุผล (Analytical Reasoning) รวมไปถึงการตัดสินใจด้านกลยุทธ์
 4. การจัดการทีม (People Management) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ดึงศักยภาพ และสร้างเป้าหมายร่วม
 5. การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design)
 6. การออกแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
 7. การผลิตวิดีโอ เนื่องจากเป็นสื่อที่มีสัดส่วนถึง 70% ของการใช้อินเทอร์เน็ตในปีที่ผ่านมา
 8. ความสามารถในการขาย (Sales Leadership)
 9. การแปลภาษา (Translation) เพราะมีความเชื่อมต่อกันระดับนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆ
 10. การผลิตเสียง (Audio Production) เนื่องจากสื่อด้านเสียงกำลังเติบโต เช่น พอดแคสต์
 11. การประมวลผลทางภาษา (Natural Language Processing) เพื่อเชื่อมโยงปัญญาประดิษฐ์เข้ากับมนุษย์
 12. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Scientific Computing)
 13. การพัฒนาเกม (Game Development)
 14. Social Media Marketing
 15. การทำอนิเมชั่น
 16. การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เนื่องจากหลายองค์กรหันมาใช้ข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น จึงต้องการคนช่วยวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการลงทุน
 17. ทักษะการเล่าเรื่อง (Journalism/Storyteller)
 18. Digital Marketing
 19. การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Design) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
 20. การวางกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Strategies)
 21. การจัดระบบบริการลูกค้า (Customer Service Systems)
 22. การทดสอบและพัฒนาซอฟต์แวร์
 23. วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
 24. Computer Graphics
 25. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate Communications)

 

จริงๆ แล้วทุกวันนี้มีคอร์สออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศเปิดสอนมากมาย รวมถึงองค์กรต่างๆ ก็เริ่มจัดขึ้นเองเพื่อค้นหาคนที่น่าจะมีศักยภาพทำงานให้ได้ ใครที่สนใจจะอัพสกิลตัวเองอยู่แล้ว ลองเลือกลองหาตามความสนใจ และถ้ารู้ด้วยว่าตลาดแรงงานต้องการอะไร ก็จะได้มีโอกาสในการลงมือทำงานจริงมากขึ้น<

 

ILLUSTRATED BY NATTAPON KAIKEAW

Share Article

Leave a reply