‘Not Just A Cup’ หนังสือภาพที่อธิบายความซับซ้อนของงานออกแบบ

เวลาเห็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนี่ หลายครั้งก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ไปเอาความสร้างสรรค์ขนาดนี้มาจากไหน แต่ที่เห็นได้บ่อยๆ อย่างหนึ่งก็คือ ญี่ปุ่นได้พยายามปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบให้กับคนในชาติตั้งแต่ยังเด็กอยู่เสมอๆ อย่างเช่นในหนังสือภาพ ‘Not Just A Cup’ เล่มนี้

 

โอคิ สะโทะ ผู้ก่อตั้งสตูดิโอ Nendo ได้พยายามหาวิธีง่ายๆ ที่จะอธิบายความซับซ้อนของงานออกแบบให้เด็กเข้าใจผ่านหนังสือภาพสีสันสบายตา ตัวเอกของหนังสือเล่มนี้คือแก้วกาแฟที่อยู่ดีๆ ก็ลุกขึ้นมาตั้งคำถามว่า ต่อไปนี้เราจะคนกาแฟกับนมให้เข้ากันได้อย่างไร ในเมื่อช้อนคนเกิดหายไปไหนก็ไม่รู้

ในเมื่อขาดอุปกรณ์หลักในการทำงานไป แก้วกาแฟจึงต้องแปลงตัวเองเป็นแก้วรูปร่างต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้แก้วเป็นเครื่องมือชงกาแฟแบบสำเร็จรูปได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้แก้วแบน หรือให้กลายเป็นเหยือกที่มีสองปาก เพื่อที่ว่าเมื่อใส่ส่วนผสมต่างๆ เข้าไปแล้วเราจะสามารถเขย่าให้ทุกอย่างเข้ากันได้โดยไม่ต้องใช้ช้อนคน

แก้วจึงไม่ใช่แค่แก้วธรรมดาๆ แบบที่เราเคยเห็น แต่มันพร้อมจะเปลี่ยนรูปร่างเพื่อรองรับโจทย์การใช้งานที่เปลี่ยนไป ทั้งหมดนั้นมาจากกระบวนการทดลองหาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่การปลูกฝังทักษะการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นกัน

Share Article

Leave a reply