งานพิมพ์ที่ Ctrl+Z ไม่ได้ เข้าใจการพิมพ์ด้วย ‘มือ’ กับ The Archivist

“เราเรียนกราฟิกหรือว่าเราโตมาในยุคที่มีปรินเตอร์ ทำในคอมปุ๊ป กดปรินต์แล้วมันออกมาเร็ว เราใช้คอมพิวเตอร์แล้วเคยชินกับสิ่งๆ หนึ่ง หรืออะไรที่มันผิดแล้วมันแก้ไขได้ มัน Undo ได้”

“การทำให้คนเข้าใจ หรือว่ามองเห็นความแตกต่าง เขาก็จะเริ่มเห็นคุณค่า และมันก็จะเริ่มมีคนสนับสนุน ยิ่งมันจะหายไปและยิ่งมัน niche ถ้าเราจะพิมพ์อะไร สิ่งไหนที่มันอุตส่าห์ถูกเลือกแล้วว่ามันจะถูกพิมพ์ เรายิ่งต้องพิมพ์ให้มันดี”

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ ยังมีกลุ่มนักสร้างสรรค์ที่เลือกทำงานพิมพ์ด้วย ‘มือ’ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งในแง่การอยู่รอดในโลกยุคนี้ และกับวิธีการผลิตงานเอง ชวนไปรู้จัก Silk Screen และการพิมพ์งานแบบที่กด Ctrl + Z ไม่ได้กับ The Archivist แบบทีละขั้นทีละตอนพร้อมกัน

Share Article

Leave a reply