Cinematography

‘SMCR’ 4 หลักคิด เบื้องหลังการทำหนังแบบ GDH

ออกแบบความเงียบ-ดัง แอบฟังเบื้องหลังเสียงในภาพยนตร์

“คุณได้ยินหรือคุณฟัง? มันก็เหมือนเทคนิคในหนัง บางเสียงผมก็อยากให้คนดูแค่ได้ยิน บางเสียงผมก็อยากให้คนฟังตั้งใจฟัง”   เคยดูหนังแบบไม่เปิดเสียงกันไหม? รู้สึกใช่ไหมว่ามันขาดอะไรไปอย่าง ตื่นเต้นไม่สุด กลัวไม่สุด พีคไม่สุด นั่นก็เพราะ ‘เสียง’ มีบทบาทสำคัญกับความรู้สึก และสามารถออกแบบอารมณ์ของคนได้ เราเลยชวน คุณปั้น-ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ จาก One Cool Sound Studio ทีมที่…