Designer

รู้ จดจำ แต่อย่านำไปใช้! 4 ความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมคำเตือนจากนักออกแบบ

NOSEstory ออกแบบกลิ่นออกแบบความทรงจำ

กลิ่นมีพลังในการเปลี่ยนความรับรู้ของคน! สมองมนุษย์จะตาย เมื่อขาดอากาศหายใจเพียง 4 นาที นี่เองที่ทำให้มนุษย์ไม่สามารถปิดกั้นการหายใจเข้า-ออก ประสาททางการรับกลิ่นจึงเป็นหนึ่งผัสสะของมนุษย์ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยง อย่างที่นักออกแบบกลิ่น ชลิดา คุณาลัย แห่ง The MagnifiScent Lab และ NOSEstory บอกว่า “ปิดตา ปิดหู ปิดปาก…