music

ทำไมเวลาได้ยินบางเพลงแล้วความทรงจำถึงย้อนกลับ? เมื่อเสียงเพลงช่วยให้เรา ‘จำ’ ได้ดีขึ้น

ให้ ‘คอนเซ็ปต์’ ออกแบบดนตรี วิธีทำเพลงแบบ ‘เดอะ ชราภาพ’

‘คอนเซ็ปต์คืออะไร?’ คำถามที่ได้ยินกันบ่อยๆ เวลาทำงาน แล้วจริงๆ การทำงานจำเป็นต้องมีคอนเซปต์ไหม? หนึ่งในคน (หรือหลายคน) ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ น่าจะเป็น The Charapaabs วงดนตรีที่ใช้ ‘คอนเซ็ปต์’ ในการออกแบบการทำงาน ไม่ใช่วงคนแก่และไม่ได้มีนักร้องนำประจำวง แต่พวกเขาคือคนเบื้องหลังที่สร้าง ‘คอนเซ็ปต์ แบนด์’ นี้ขึ้นมา เราเลยลองนั่งคุยกับเขาเรื่องคอนเซ็ปต์…