visual

มืด สว่าง จัดวางอย่างไร? ไอเดียการออกแบบแสงกับ DuckUnit

แสงอาจเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่คือสิ่งที่เราปฏิสัมพันธ์กับมันทุกวันผ่านสายตา มันทั้งส่งผลต่อการรับรู้ภาพตรงหน้า เปลี่ยนแปลงอารมณ์หม่นหมองให้พลันสว่าง และในศาสตร์ของการออกแบบแสงแล้ว มันก็ยังเป็นตัวนำทางในการเล่าเรื่องอีกด้วย ก็เหมือนที่ ฉิง—พรพรรณ อารยะวีรสิทธิ์ นักออกแบบแสงแห่ง DuckUnit สตูดิโอสร้างสรรค์โชว์ไลท์ติ้งดีไซน์ชื่อดัง บอกว่า ทุกวันนี้เธอยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นแสงของพระอาทิตย์ตกที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวัน แล้วจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เธอทำอย่างไรให้เราสัมผัสมันได้อย่างชัดเจน นี่คือเรื่องราวของแสงที่เราชินชาซึ่งเป็นอะไรมากกว่าที่เราคิด พบกับ #TALK วิดีโอสัมภาษณ์สั้นๆ ว่าด้วยความสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ ที่ช่าง…