why

ทำไม ‘ลายขวาง’ ถึงฮิตนัก? เมื่อครั้งหนึ่งมันเคยโดนแบน!

รู้ไหมว่าครั้งหนึ่งเสื้อลายขวางเคยถูกแบน มันเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายเพื่อใช้บรรยายภาพคนชั้นล่าง คนใช้ ตัวตลก ถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งมันเคยถูกห้ามใช้ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก แต่แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นแพทเทิร์นยอดฮิตที่ใครๆ ก็นิยมใส่กัน ทำไมมันถึงกลายเป็นคอมมอนแฟชั่นที่กลายเป็นยูนิฟอร์มของเหล่าฮิปสเตอร์…? พบกับ #WHY วิดีโออธิบายคำถามที่คุณข้องใจที่จะมาเฉลยข้อสงสัย ผ่านการสืบค้นไปยังบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ ได้ทุกเดือนที่  http://lab.sal.mn